Jdi na obsah Jdi na menu
 

Piesne

1. Búvaj, Dieťa krásne, uložené v jasle, búvaj, búvaj, Pachoľa,
   milostivé Jezuľa!

2. Budeme ťa kolísať, abys, mohol dobre spať, Ježiško náš milý, 
   aby sa ti snili veľmi krásne sny, veľmi krásne sny.

3. Drozdy a hrdličky, chystajte pasničky, nech sa Dieťa poteší,
   na tom našom salaši.

4. Spev škovránka, slávika, k tomu pekná muzika! My budeme s vami
   spievať za jasľami, Synu milému, Synu milému.

5. Hory, ticho buďte, Dieťa nezobuďte, 
   nech si ono podrieme, na slame a na sene.

6. Aj vy malé fialky, zaváňajte do ďialky, zavejte mu vône, 
   Pánovi na tróne, ticho, sladúčko, ticho, sladúčko.

 

Mykráčame s radosťou                                               
za Pánom Ježišom.
On vedie nás milosťou
pozemským životom.

®: Poďme za Ním
všade kde vedie nás.
On je verný
Pán a Spasiteľ náš.

On duše naše sýti,
On dáva večný mier.
On miluje ťa v žití
poď s Ním a Jemu ver.

My svoje verné srdcia
Ježišovi dáme.
V radosti a v súžení
len Jeho vzývame.

My chceme kráčať za Ním
po ceste zbožnosti.
Ježiša nasledovať
vyprosiť milosti.

 

Priateľ, poď s nami

Priateľ, poď s nami, náš Pán ťa dnes volá,
hostinu chystá, má miesto pre teba tiež.

®: /: Tak poďme, priatelia, náš Pán nás dnes volá,
hostinu chystá, má miesto aj pre nás. :/

1. On pozýva všetkých na svoju hostinu.
   On hľadí na srdce, na lásku a vieru.             R:

2. On chce mať pri stole nás všetkých chudobných,
   On štedro nás sýti a robí podobných.             R:

3. On v láske pre šťastie nám seba rozdáva,
   tu pokoj si nájde aj duša boľavá.                R:

4. Krv svoju a telo nám dáva za pokrm,
   tu stoja bez moci i zmysly i rozum.              R:

5. Buď sláva, ó, Pane, za prijímania dar,
   ten pokrm nás sýti na cestu uzrieť raj.          R:

 

/:EmiJak Cjeleň Ddychtí za voEmidou
jaC Bože Dtúžim za TeEmibou:/

ZošliEmidážď, zošliC dážď, dosťG bolo suDcha
Zošli dážď, zošli dážď, Svätého Ducha
Zošli dážď, zošli dážď, nové Turíce
Zošli dážď, zošli dážď, rozjasaj srdce

Nech ten chrám

Nech ten Achrám zaplaví svetlo F#sviec jagavé,
nech nám Dz úst znejú zvolaE4nia jasaEvé.
Nech ten Achrám naplní zástup F#sŕdc veselých
mužov, Džien, deHmi7tí, nech jaE4sá svet ceElý.

 /: Lebo APán je živý, lebo F#Pán je živý,
žije v Hminás, Hmi7žije v E4násE, :/ žije v ACá-Dá-Fá-Aás.

 

1.Silný kráľ raz vydal príkaz
Čo sa musí v ríši diať
Namaľovať veľkz obray
Pred ním všetci v úcte stať

Ref:Aj keď dolinou tône smrti pôjdem
Nebudem sa zlého bať
Lebo môj Pán stojí pri mne, viem
Dobre viem že má ma rád

2.Traja chlapci nesklonili
Pred obrazom svoju tvár
Obrayu sa neklaňali,
Royhneval sa na nich kráľ

Ref:.....

3.Sidrach, Mizach, Abednego
Mali by sa trestu báť.
Kat už dostal hrozný príkaz
Do ohňa ich všetkých dať

Ref:.....

4.Prešli pecou rozpálenou,
vrátili sa živí zas.
Iba putá im z rúk spadli,
nezhorel im ani vlas

Ref:...........2x

Slovensko moje, otčina moja,
H7krásna si ako Emiraj, Amiako Emiraj.
Na tvojich holiach nádhery trónia
H7v údolí šumí EmiľúbeAmizný Emiháj.
GNa tvojich holiach Dsi spievali
Emiotcovia naši H7pracovali, robili,
EmiSlovensko moje, Amiotčina moja,
H7krásna si ako Emiraj, Amiako Emiraj.

Hej mám otčinu ja ešte inú
Kde večne vládne môj Boh a Pán
Tam si povolá tam si privedie
Pán Ježiš svojich zo všetkých strán
Tam zmiznú žiale aj náreky
Tam budem bývať až naveky, naveky
Hej mám otčinu ja ešte inú
Kde večne vládne môj Boh a Pán

Kým ten čas príde že sa to stane
Chcem Bohu vlasti žiť oddane
Blížnemu slúžiť a právo hájiť
To heslo mladých vždy musí byť
Vypočítavosť a strach zdolať
Lásku a radosť vyžarovať, rozdávať,
Kým ten čas príde že sa to stane
Chcem Bohu vlasti žiť oddane

Spája násD nádej a láska
Spája násA nádej a lásDka
Spája násD7 nádej a lásGka
neváDhaj a Adaj sa kDnám.

1.Vedľa Dteba láska beží,
bez nej Ažiť to radšejDnežiť.
Vedľa D7teba láskaG beží,
všetko DprehrášAak siDsám.

2.Keď ti strom vyrastie hadí,
keď ti vo výhľade vadí,
keď ti strom vyrastie hadí,
tak ho ohňom lásky spáľ.

3.Cestou k svetlu rany zhášaš,
únavou do prachu padáš,
cestou k svetlu rany zhášaš,
čas nádejou si chráň.

1.CVďačiť Ti chcem,meama za nFežnosť i za lCásku,ktForú si mi daCla,vďG7aka aj za
Cživot môj.
Refrén:eVďaka za to,žFe si mi dalaG život,zaFtiaľ čo ty si mala len boGlesť.
/:TeCraz srdce moje Ti veolá mFama vďaka Ti za láCsku.:/Aje keď možno Fzajtra
Gnebudem už pri tFebe svGetlo tvojej láFsky budeG7 žiariť vždy voC mne.


Ukryla si v srdci,každé trápenie i bôľ.Všetko si mi dala aj ten úsmev milý tvoj.

 

Rubriky

Básne a vystúpenia

Příspěvků: 0

Příspěvky

Vianoce deti 2011

5. 11. 2011

deti

 
Celý příspěvek | Rubrika: Piesne | Komentářů: 0